Endring av forskrift om konsekvensutredning

images endring av forskrift om konsekvensutredning

Endringer: Endret ved forskrift 19 des nr. Hvem er part i saken? Etisk argumentasjon Hvilke normer kommer til anvendelse? Andre navn vanlig navn, sortnavn, osv. Prosjektets tittel. De genmodifiserte organismenes antatte habitat. Beskrivelse av tidligere genmodifikasjoner.

 • Konsekvensutredning og samfunnsøkonomisk analyse av mulige endringer i TEK17 § 74
 • Forskrift til lov om petroleumsvirksomhet Kapittel Alminnelige bestemmelser Lovdata
 • Forskrift om konsekvensutredning etter genteknologiloven Lovdata
 • Svalbardmiljøloven

 • Konsekvensutredning og samfunnsøkonomisk analyse av mulige endringer i TEK17 § 74

  Endringer: Endret ved forskrift 19 des nr. Konsekvensutredning etter genteknologiloven skal danne grunnlag for vurderinger av risikoen. 0, Endret ved forskrifter 20 des nr. (i kraft 1 jantidligere § 60), 26 juni nr. (endringen gjelder også saker der søknaden er kommet inn​.

  Forskrift til lov om petroleumsvirksomhet Kapittel Alminnelige bestemmelser Lovdata

  i er det foretatt en rekke endringer i loven etter som dannet utgangspunkt for endringer i gjeldende lov. forskrift om konsekvensutredninger, men er nå.
  Grad av slektskap mellom donor- og mottakerorganismene eller mellom foreldreorganismene.

  images endring av forskrift om konsekvensutredning

  Beskrivelse av de metoder som anvendes ved genmodifiseringen. Kapittel 1. Kapittel 2.

  Video: Endring av forskrift om konsekvensutredning Bystyre i Narvik kommune 31/8-2017

  Fra samme tidspunkt oppheves forskrift Forskrift om konsekvensutredning etter genteknologiloven.

  images endring av forskrift om konsekvensutredning
  Endring av forskrift om konsekvensutredning
  Kapittel 2.

  Forskrift om konsekvensutredning etter genteknologiloven Lovdata

  Plante- og dyreliv, herunder avlinger, husdyr og trekkende arter. Forekomst av formeringskompatible, beslektede, ville eller dyrkede plantearter. Opplysninger om den endelige genmodifiserte organismen:. Kapitteloversikt: Kapittel 1.

  Genmodifiserte organismers potensielle skadevirkninger vil variere fra tilfelle til tilfelle, og kan omfatte - sykdom hos mennesker, herunder allergiframkallende eller giftige virkninger se for eksempel avsnitt II punkt A og avsnitt II punkt C.

  II Opplysninger om mottaker- eller eventuelt foreldreplanter.

  Tilhørende forskrifter. Forskrift om større naturvernområder og fuglereservater på Svalbard videreført fra · Forskrift om tilskudd fra.

  Video: Endring av forskrift om konsekvensutredning Åpen spørretime vedr. endringer i konsesjonsvilkårene for Raskiftet vindkraftverk

  Konsekvensutredning og samfunnsøkonomisk analyse av mulige mulige endringer i byggteknisk forskrift (TEK17) § Sikkerhet mot skred. etablere, endre eller utvide anlegg for produksjon, omforming, overføring eller fordeling.

  images endring av forskrift om konsekvensutredning

  17 Se forskrift om konsekvensutredninger ( nr.
  Kapittel 3. Kapittel 2. Metoder og prosedyrer til beskyttelse av utsettingsstedet.

  Svalbardmiljøloven

  Beredskapsplaner 1. Beskrivelse av ulikhetene mellom den genmodifiserte planten og mottakerplanten med hensyn til:.

  images endring av forskrift om konsekvensutredning
  PITRUROON MARATHI MOVIE FULL DOWNLOAD
  Hvordan sette det beste alternativet ut i praksis? Beskrivelse av ulikhetene mellom den genmodifiserte planten og mottakerplanten med hensyn til: a.

  Genmodifiserte organismers potensielle skadevirkninger vil variere fra tilfelle til tilfelle, og kan omfatte. Framstilling og bruk av produktet i. Endringer: Endret ved forskrift 19 des nr.

  4 thoughts on “Endring av forskrift om konsekvensutredning”

  1. Strider produktet og fremstillingen av det i sin karakter mot dyrearters eventuelle egenverdi? Behandling av stedet etter utsettingen.

  2. Opplysninger om eventuelle tidligere utsettinger av den genmodifiserte planten. Naturlig forekommende vektorers egenskaper: a Sekvens, b mobiliseringsfrekvens, c spesifisitet, d forekomst av gener som gir resistens.